VERKLARING PRVACYBELEID

Wij zijn blij dat onze website u interesse wekt. Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Wij geven u vervolgens een makkelijk overzicht over het handhaven met uw persoonlijke informaties als U onze website gebruikt. Persoonlijke informaties zijn alle omvattende informaties waarmee u persoonlijk geidentificeerd worden kan. bijv. u naam, u E-Mail of IP-adres.

ALGEMENE HINTS
We behandelen uw persoonlijke datas vertrouwelijk en overeenkomstig met van de wet verklaarde privacyvoorschriften als ook de daarbij toebehorende privacy policy. Als U onze website gebruikt, worden persoonlijke datas waarme u geidentificeerd kan worden verzameld. Deze verklaring van het privacybeleid beschrijft, welke datas we verzamelen en waarvoor ze gebruikt worden. We maken u opmerkzaam, dat de gegevensoverdrachten in het internet – Bijv. bij Communiceren over E-Mail – leemten in de beveiliging kunnen hebben. Een volledige bescherming van de datas voor ingrepen van buitenaf word niet gegarandeerd.

NAAM EN CONTACT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOLGENS ARTIKEL 4 ABS. 7 DSGVO
OVER Eloxal GmbH, Peter Scharf, Holter Weg 1, 41836 Hückelhoven, Germany (DE)
Telefon: +49 2462 209-0
E-Mail: eloxal@over-gmbh.de

U RECHT OP INFORMATIE, BLOKKEREN EN VERWIJDERING
U heeft volgens de wet geldig gemaakte bestemmingen altijd recht op het verlangen van u bewaarde persoonlijke gegevens. Net zoals waarvan de informatie afkomstig en ontvanger kundig werd als ook nut van de dataverwerking te ervaren, recht op verbetering/corrigatie, blokkeren of wissen van deze. Als u over het thema persoonlijke data of een ander thema vragen heeft kunt u ons altijd onder het impressum geplaatste adres consulteren.

INTREKKING VAN TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING
Veel dataverwerkingsstappen zijn aleen met nadruk op uw wens mogelijk. U kunt een reeds uitgedeelde toestemming altijd terugtrekken. Voor deze specefieke situatie kunt u ons gemakkelijk per E-Mail consulteren. De wettigheid van de gegevensverwerking tot intrekking blijft onveranderd door de intrekking.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT
U Hebt het recht, Infos, die wij op basis van uw toestemming of in vervulling van een verdrag geaotomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan derde personen in een gangbaar, machineel leesbaar formaat te laten overhandigen. Zover u wenst, de direkte overdraging van datas aan een ander verantwoordelijk iemand te verlangen, gebeurd dit aleen als het technisch mogelijk is.

RECHT OP BEZWAAR BIJ DE TOESTANDIGE TOEZICHTHOUDER
In het geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betroffen persoon recht op bezwaar bij de toestandige toezichthouder. De toestandige toezichthouder bij betrekking op de wetgeving inzake overtredingen bij gegevensbescherming is de zogenaamde „Landesdatenschutzbeauftragter" van Nordrhein-Wetfalen. De contactgegevens vindt u hier: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

TEGENSPRAAK VOOR E-MAIL RECLAME
We weerspreken hiermee nadrukkelijk het toesturen in omvang van het verplichte aangeven von het Impressum (bekend gemaakte contactgegevens) van niet uitdrukkelijk aangevorderde reclame en informatiemateriaal. We behouden ons voor, juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd verstuurde reclameinformaties, zoals bij spam E-Mails.

GEBRUIK VAN SSL- BZW. TLS-CODERING
Onze website gebruikt voor zekerheidsredenen voor het beschermende overdragen van vertrouwelijke zaken, zoals aanvragen die u over ons contactformulier aan ons sturt, een SSL / TLS codering . Een gecodeerde verbinding herkend u aan het slot-symbool in het bovenste gedeelte van uw browser in uw adresbalk als het website voorzetsel van "http://" naar "https://" springt. Als het geactiveerd is kunnen de gegevens, die u aan ons stuurt niet van buitenstaande worden ingezien.

BEWAREN VAN ACCESSDATAS IN SERVER-LOGFILES
U kunt onze website gebruiken, zonder persoonlkijke informaties tot uw persoon aan te geven. In onze diensten worden aleen toegangsgegevens in zogenoemde Serverlogfiles opgeslagen, die uw browser automatisch verder geeft aan ons. Dit zijn bijvoorbeeld Browsertype , browserversie, besturingssysteem, Referrer URL, Naam van het aangevraagde file, datum en tijdstip van afroep, overdragen hoeveelheid data, provider en tot slot uw IP-Adres. Deze gegevens worden uitsluitend voor verkomen van storingen van de website en verbeteringen van ons aanbod gebruikt en verbieden conclusies tot uw eigen persoon te trekken. Een consolidatie van deze gegevens met andere bronnen van gegevens word niet gemaakt. Basis voor de dataverwerking is Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die de verwerking van gegevens voor vervulling van een verdrag of precontractuele maatregelingen toestaat.

KENNISGEVING VAN GEGEVENSBERICHT IN DE VS.
Onze website bevat tools van bedrijven in de Verenigde Staten. Wanneer deze tools actief zijn, kan uw persoonlijke informatie worden gedeeld met de Amerikaanse server van elk bedrijf. We willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens aan beveiligingsautoriteiten bekend te maken zonder dat u juridische stappen kunt ondernemen. Het kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. Geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor controledoeleinden. Op deze verwerkingsactiviteiten hebben wij geen invloed.

GEBRUIK VAN GOOGLE MAPS
Onze website gebruikt over een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Voor het gebruiken van Google Maps functies is het nodig, uw IP-Adres op te slaan. Deze informaties worden normaalgesproken aan een server van Google in USA verstuurd en daar bewaard. We hebben geen invloed op deze informatieuitwisseling. Het gebruik van Google Maps gebeurd in ons interesse voor een aanzienlijke vertegenwoordiging van onze website zoals de daaruit resulterende gemakkelijke vindbaarheid van ons adres. Dit word als rechtvaardig legitieme belangen in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gezien. Meer informatie voor omgang met gebruikersgegevens vind u in de privacy policy van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

IMPLEMENTATIE VAN DIENSTEN EN INHOUDEN DERDE
Onze website maakt gebruik van CSS bestanden, JavaScripts en lettertypen van derde, die over de server van onze service provider e-nitio mediasign GmbH & Co. KG, Lindenstraße 14, 50674 Köln, Duitsland voor onze website ter beschikking gezet worden. Door het verleggen van deze informatie op een andere server kan uw browser de informatie paralell downladen waardoor een snellere opbouw van onze website mogelijk is, wat een berechtigd interesse in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO vertegenwoordigt. Daarvoor moet de van u gebruikte browser verbinding naar de server van e-nitio opnemen. Hierdoor krijgt e-nitio informatie dat uw IP-adres onze website oproepte. in onze opdracht word slechts toegansinformatie in zogenaamde serverolgfiles bewaard, die u browser automatisch aan de server van e-nitio leidt. Dit zijn bijv. Browsertype, datum van website-oproep, verstuurde hoeveelheid data, de aangevraagde provider en uw IP-adres. Deze infos worden uitsluitend gebruikt om een soepele handhaving van onze website mogelijk te maken en laten geen conclusie tot uzelf toe. Een fusie van deze info met andere informatiebronnen word niet uitgevoerd.

VOORBEHOUD VAN VERANDERINGEN PRIVACY POLICY
We behouden ons voor, de genoemde hints die betrekking tot de Privacy-bescherming hebben onder nakoming van de gegevensbeschermingsvoorschriften te veranderen, om aan de veranderde rechtensituatie of bij veranderingen van de dienst zoals van de dataverwerking, aan te passen. Dit geldt echter aleen in verbanden met de verklaringen der dataverwerking. Als toestemmingen voor de veranderingen van u nodig zijn of delen van de privacy policy regelingen van de contractverhouding met u bevatten, vinden veranderingen aleen met uw toestemming plaats.

Met ingang van: 24.07.2020